அதிரடி திகில் சிறுகதை

நண்பர்களே. நான் சமீபத்தில் எழுதிய ஒரு அதிரடி திகில் சிறுகதையை படிக்க இங்கே செல்லுங்கள்.

www.jokkiri.blogspot.com

No comments: