இது என்ன கலாட்டா

சிதம்பரத்தில் ஒரு குப்புசாமி
அயனாவரத்தில் ஒரு அப்புசாமி
அக்ரகாரத்தில் ஒரு அண்ணாசாமி
மாயவரத்தில் ஒரு மன்னார்சாமி
பாக்தாத் பல்டிமணி
ஜப்பானில் ஜானகிராமன்
அறந்தாங்கியில் ஒரு அர்த்தநாரி
கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு கிருபா
அமெரிக்காவில் ஒரு பேரிக்கா
இந்தியாவில் ஒரு விந்தியா
ஈரானில் ஒரு பூரான்
கமுதியில் ஒரு கபோதி
ஏர்வாடியில் ஒரு மார்வாடி
பூட்டானில் ஒரு சேட்டன்
மாயவரத்தில் ஒரு ஆரவாரம்
சுங்குவாரில் கிழிந்த டங்குவார்

ஆழ்வார்பேட் ஆண்டவர்

மலேசியாவில் மன்னாரு

----------------------------------------------------------------------------------------------

இவை யாவும் சில படப்பெயர்கள்

No comments: