மெகா ஹிட்ஸ் - ஆறு

ஒன்று - மொக்கையோ மொக்கை

கட்டு கட்டு கீரை கட்டு
வாங்கி தரேன் கீரை கட்டு
என்ன நீயும் ஓரம் கட்டு ஒ பாப்பம்மா

புட்டு புட்டு கொழா புட்டு
வாங்கி தரேன் கேப்ப புட்டு
வந்து நீயும் ஓரம் கட்டு பப்பையா

இரண்டு - கேட்க கோடி காது வேண்டும்

வருவியா வர மாட்டியா
வரலேன்னா உன் பேச்சு கா
தருவியா தர மாட்டியா
தரலேன்னா உன் பேச்சு கா

மூன்று - வீரம்

எ பகைவனுக்கு அருள்வது பிழையே
வா பகைவனை அழிப்பது முறையே
பொறுப்பது புழுக்களின் குணமே
அழிப்பது புலிகளின் குணமே
எட்டி போ இதோ புலி வருகுது
திட்டத்தால் அராஜகம் அழியுது
சித்தத்தில் மனோபலம் வருகுது
மொத்தத்தில் அதோ படை அழியுது
துடிக்குது புஜம் ஜெயிப்பது நிஜம்

நான்கு - காமெடி

ஒங்கப்பனுக்கு பே பே
ஒங்க பாட்டனுக்கும் பே பே
காவலுக்கு வந்தவனும் பே பே
உன் காதில் ஒரு பூ முடிப்போம் பே பே
அடிச்சாலும் பே பே புடிச்சாலும் பே பே
நீ கிட்ட வந்து முட்ட வந்தா பே பே பே பே

ஐந்து - சோகம்

சொந்த சொமைய தூக்கி தூக்கி
சோர்ந்து போனேன் (அவரோட தொப்பையோ என்னவோ)
வந்த சொமைய தாங்கி தாங்கி சோகமானேன்

ஆறு - நையாண்டி

ஆசை கிளியே அரை கிலோ புளியே
அழுகின தக்காளியே, மேயுற கோழி எல்லாம்
பாயுறது சரியா, மேயுற கோழி எல்லாம்
பாயுறது சரியா, அடியே என்னருமை தவக்களையே
ஆசை கிளியே அரை கிலோ புளியே
அழுகின தக்காளியே .............

No comments: