கவிஞர் கரடிமுத்து

என்ன சத்தம் இந்த நேரம்
என் சாப்பாட்டில் ஏன் இத்தனை காரம்
சுமை அதிகமானால் பாரம்
சும்மா ஒதுங்கிப்போனேன் ஓரம்
என்ன சத்தம் இந்த நேரம்
----------------------------------------------

1 comment:

Anonymous said...

methai kavithai super....
ungal tamil vithai supero ... super....

kalakureenga sir,

raja
dubai