முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர்.வெங்கட்ராமன் காலமானார்


முன்னாள் ஜனாதிபதி ராமஸ்வாமி வெங்கட்ராமன் அவர்கள் காலமானார்.
அன்னாரை பிரிந்து வாழும் குடும்பத்தார்க்கு ஆறுதல் கூறி, அவரின் ஆன்மா சாந்தி அடைய ஆண்டவனை வேண்டுவோம்.

No comments: