சிவப்பாய் ஒரு வெள்ளை தேவதை - கதை

ஒரு புதுமையான முயற்சி இதோ
வாசகர்களுக்கு ஒரு புத்தாண்டு பரிசு.
எடக்கு மடக்கி ஒரு தொடர்கதை. எழுதுபவர் இருவர்.
ஒருவர் ஒரு பதிவு, மற்றவர் அதற்கு எதிர் பதிவு.
…ம்ம்ம் பின்னென்ன சுவரசியம்தனே

இதோ முதல் பகுதி


முதல் பகுதி 1. அதுவா ... இதுவா

கலை தன் தலையிலே கவிழ்த்து கொண்டான். ஹெல்மெட்டை.
விலை பட்டை பியிக்காத சட்டை அணிந்து கொண்டான், இன்று புத்தாண்டு. எப்படியும் இன்று முடித்து விட வேண்டியதுதான். எத்தனை நாள் பொறுப்பது. பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டல்லாவா. சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான். யாரும் இல்லை. மெதுவாய் எடுத்து கால் சட்டைக்குள் பத்திரப் படுத்தினான். அது ஒரு ....

.... தொடரும்

No comments: