அதிரடி கதைகள்

நண்பர்களே.

நான் எழுதியுள்ள சில அதிரடி கதைகளை படிக்க இங்கே செல்லுங்கள்.

www.jokkiri.blogspot.com

1 comment:

Anonymous said...

I should email my pal about your post.