விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்Vinayagar Chathurthi

Ganesh Chaturthi or Ganesh Utsav or the birthday of Ganesha (the elephant-headed God of Wisdom and Prosperity) falls on the fourth day of the Hindu month of Bhadrapada (around August-September).
Ganesha is India's cutest god. He has the head of an elephant on which is perched a dainty tiara, four podgy hands joined to a sizeable belly with each hand holding its own symbolic object. One has a trishul, or a trident, the second, an ankush, or goad made from his very own broken tooth; the third hand elegantly holds a lotus and the fourth a rosary (which is sometimes replaced by modaks - his favourite sweet). Ganesha is famous not only for being a trickster and for his sense of humour, but equally for his wisdom. He is the son of Shiva (Destroyer in the Hindu Holy Trinity of Creator-Preserver-Destroyer) and Parvati (Shiva's consort).

Ganesha is the foremost god of the Hindu pantheon. This brave guardian of the door to Parvati's bath is beheld today as the most auspicious God of new beginnings. He is worshipped during every festival and before people undertakes a journey or embarks upon a new venture. You will also see him carefully guarding entrances to temples and homes, peeping out of calendars and happily gracing marriages and other such occasions.

2 comments:

கோமதி அரசு said...

//விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்//


உங்களுக்கும் எங்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி

நல்வாழ்த்துக்கள்.

R.Gopi said...

//கோமதி அரசு said...
//விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்//


உங்களுக்கும் எங்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்.//

வாழ்த்துக்கு ந‌ன்றி....